Trang Chủ » Blog » Luật Đất đai sửa đổi mới nhất

Luật Đất đai sửa đổi mới nhất

Mới đây, trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất vừa có những điều khoản thay đổi về khung giá nhà đất cũng như các thông tin trong việc đăng ký quyền sử dụng đất, nhà ở… Để hiểu hơn về những sửa đổi này, bạn có thể đọc qua các thông tin dưới đây của đội ngũ chuyên gia thị trường tại New Real Estate.

Luật Đất đai sửa đổi

Hoàn thiện Luật Đất đai 2013 là gì?

Luật Đất đai sửa đổi mới nhất có nhắc đến việc hoàn thiện những quy định đã có trong Luật Đất đai 2013 và phải được thống nhất vào năm sau. Bên cạnh đó, những hoàn thiện này còn phải kèm thêm những quy định liên quan, đảm bảo được tính đồng bộ cho cả bộ Luật.

Cụ thể, những quy định này sẽ là cơ sở nhằm giải quyết những vướng mắc và bất cập còn tồn đọng trong việc quản lý và sử dụng đất ở các hạng mục:

  • Đất nông, lâm trường quốc doanh.
  • Đất quốc phòng, an ninh kết hợp xây dựng và sản xuất kinh tế.
  • Đất cho cơ sở sản xuất.
  • Đất lấn biển.
  • Đất phục vụ cho mục đích và nhu cầu về tôn giáo, tín ngưỡng.
  • Đất nghĩa trang.
  • Đất kết hợp sử dụng ở nhiều mục đích khác nhau.
  • Đất ở và sản xuất dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Khung giá nhà đất trong Luật Đất đai sửa đổi mới nhất ra sao?

Ngoài ra, về thị trường bất động sản, Luật Đất đai sửa đổi mới nhất cũng có nhắc đến việc định giá lại khung giá nhà đất theo đúng với mức giá thị trường, từ đó bỏ xây dựng cơ sở và phương pháp định giá theo quy tắc chung. Việc bỏ khung giá nhà đất và xây dựng khung giá mới theo thị trường sẽ là trách nhiệm của toàn bộ cơ quan có nhiệm vụ định giá nhà đất.

Hiện nay, khung giá nhà đất cụ thể đang được nêu rõ tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP. Các địa phương có nhu cầu ban hàng bảng giá nhà đất có thể dựa vào khung giá này để áp dụng cho giai đoạn từ 2020 – 2024.

Bổ sung về khung giá đất

Quy định người sở hữu nhiều bất động sản sẽ bị đánh thuế như thế nào trong Luật Đất đai sửa đổi mới nhất?

Bên cạnh việc xây dựng thêm cơ sở pháp lý cho nhà đất hiện hành, Luật Đất đai sửa đổi mới nhất còn quy định thêm việc những ai sở hữu nhiều bất động sản sẽ bị đánh thuế cao hơn những người sở hữu bất động sản thông thường.

Điều này được cho là cơ sở giúp Ban Chấp hành Trung ương hoàn thiện thêm chính sách tài chính về đất đai. Trong quy định mới này, bất cứ ai sở hữu nhiều bất động sản cũng đều đánh thuế cao hơn, dù là sở hữu nhiều bất động sản nhà ở hoặc là người đầu cơ bất động sản, ít sử dụng bất động sản và kể cả người có bất động sản bỏ hoang.

Luật Đất đai sửa đổi mới nhất quy định về việc thuê đất như ra sao?

Nếu như từ trước đến nay, các công tác đất đều được thực hiện dựa theo quy định tại Điều 56 Luật Đất 2013 thì hiện nay, tại Nghị quyết 18-NQ/TW đã quy định, việc cho thuê đất và giao đất trong tương lai hầu hết đều thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc các buổi đấu thầu dự án có sử dụng bất động sản.

Luật Đất đai sửa đổi

Những cơ sở tôn giáo sử dụng đất ngoài mục đích phải trả những gì?

Theo quy định tại Điều 54 Luật Đất đai 2013, các cơ sở tôn giáo được Nhà nước giao đất có quyền sử dụng đất phi nông nghiệp không thu phí tại Khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2013.

Nhưng hiện nay, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã nêu rõ, việc giao đất cho các cơ sở tôn giáo trong tương lai sẽ có hạn mức không thu tiền nếu cơ sở tôn giáo có thực hiện công tác thờ tự hoặc là trụ sở của các tổ chức tôn giáo.

Trong trường hợp, các tổ chức tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác ngoài những mục đích liên quan đến vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, đều sẽ phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo đúng quy định.

Ngoài ra, việc các tổ chức tôn giáo giao đất, cho thuê đất đều phải đáp ứng được quỹ đất hiện có của địa phương thì mới có thể đưa ra được hạn mức sử dụng đất hợp lý.

Bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người dân bị thu hồi đất ra sao?

Không những vậy, Luật Đất đai sửa đổi mới nhất vừa qua cũng đã nhắc đến các vấn đề liên quan đến việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho trường hợp người dân bị thu hồi đất.

Cụ thể, trường hợp người dân bị thu hồi đất sẽ nhận được bồi thường và được hỗ trợ tái định cư trước khi tiến hành thu hồi. Bên cạnh đó, các công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư sẽ được thực hiện một cách công khai và minh bạch, đảm bảo được quyền lợi hai bên, giữa Nhà nước và người dân theo đúng quy định của pháp Luật.

Bên cạnh đó, người dân bị thu hồi đất sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi về mặt chỗ ở, cuộc sống cá nhân tương đương hoặc cao hơn so với vị trí nơi ở cũ. Điều này đã được nhắc đến một cách cụ thể trong Luật Đất đai sửa đổi mới nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Nếu so sánh với Điều 88 và Điều 92 của Luật Đất đai 2013, việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người dân bị thu hồi đất được nhắc đến trong Luật Đất đai sửa đổi sẽ có phần cải tiến hơn.

Luật Đất đai sửa đổi
Bổ sung về quy định bồi thường

Chi tiết những bổ sung trong Luật Đất đai sửa đổi mới nhất

Một trong những điều thay đổi quan trọng về Luật Đất đai là quy định thêm về việc mở rộng đối tượng và hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, theo đúng quy định của Điều 44 tại Nghị định số 43/2014//NĐ-CP.

Quy định về việc mở rộng đối tượng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng này sẽ được đảm bảo phù hợp với từng đặc điểm và điều kiện đất nông nghiệp của từng vùng khác nhau cũng như về việc đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề, việc làm và lao động của người dân ở những khu vực nông thôn.

Nhìn chung, những quy định mới và những thay đổi có trong Luật Đất đai sửa đổi mới nhất đều tập trung cải thiện và củng cố quyền lợi của người dân trong việc sử dụng đất. Điều này không chỉ giải quyết được các vấn đề nhu cầu về mặc chỗ ở và sở hữu đất của người dân mà còn siết chặt hơn trong công tác xây dựng cũng như cải thiện tình trạng xử lý đất của những cơ quan có thẩm quyền. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem bài chia sẻ về Luật Đất đai của New Real Estate.

Xem thêm thông tin tại: https://newrealestate.com.vn/luat-dat-dai-sua-doi-moi-nhat/

Bài viết liên quan